Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

İLAN VER

Hain Fetönün Alvar İmamı İle Seks Yapan Topkapı Escort

Genel, Topkapı Escortları 11 Aralık 2017

vip topkapi bayan

Fakat hakiki durum nedir? Kimse ya da normal halktan kimse bilemeyecekti belki..

Topkapı escort anlatıyor; Öncelikle o zamanlar cemaatin kirli yüzünü kesinlikle bilmiyordum ve fark ettiğim an cemaat ve cemaate dair ne varsa uzaklaştım..

Alvar İmamı’nın manevi ikliminde neşet ettim, böyle güzide bir ortamda yetiştim.. manasına gelen cümleleri hem sohbetlerinde, hem yazılarında hem de vaazlarında sıkça kullanması, sıkça tekrar etmesi onun böylesi bir temellendirme gayretinin tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

Gülen’in Alvar imamı ve oradan kaynaklandığını, oradan beslendiğini iddia ettiği tasavvuii hayatla ne kadar irtibatı, ne seviyede alakası vardır? Önce kendi dediklerini nakledeyim, sonra da bazı olayları aktararak konuya ışık tutmaya çalışayım:

Alvar İmamı hangi mülahaza ile bilmiyorum, babama, Bunu mutlaka okutalım.. diyor ve bizden 4 – 5 yaş büyük olan kendi torununu tavsiye ediyor.

O zaman elektrik de yok. Gaz lambası da herkes olduğu zaman yakılırdı. Ben mumu alır bir kenara çekilir çalışırdım. Hoca da bana hissettirmeden gelir gider kollarmış. Sadi Hoca’nın başka şeyler okumama rızası yoktu.

Hatta Kur’an-ı Kerim’i bile. Hafızlık mı yapmaya geldin buraya.. derdi. Halbuki hafızlığımı unutmak istemezdim. Fakat hoca hafızlığımı unutturdu bana. Sadece verdiği derse çalışmamı isterdi. Sonra mevize kitaplarından Durretü’lvaizin, Durreti’l-nasihin kitaplarını okudum.

Babamın kitapları arasında hala baksanız kenarlarına o zamanki yazımla kargacık, burgacık her kelimeye bakıp yazmış olduğumu görürsünüz. Kendi kendime mütalaa etmeye çalışırdım. Sadi Hoca onu da istemezdi. Bu hocadan bir sene kadar okuduk. İzharı bitirtti. Kafiyeyi okutma lüzumunu görmedi. Yaşıtlarım benden bir sene evvel başlamışlar.

Bana: Camiye, sen de onlarla beraber başla, bunlarla beraber metni ezberlersin.. dedi. Fakat bu esnada bu rahatsızlıklar doğunca oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Hoca rahatsızlığını açıkça izhar ediyordu: Orada babam, burada sen.. diye..

İşted bu hain ihanet şebekesi beni dinimden uzaklaştırp escort bayan Topkapı olmama neden oldu.. İlk olarak Alvar imamı denilen o aşşağılık herif ırzıma geçtii.. Neyse anlatmaya devam edeyim..

Alvar İmamı İle Seks Yapan Topkapı Escort

Bir gün suratıma bir tokat da vurdu. Genç birisiydi. Bu meseleleri hazmedecek durumda değildi. Ben de çok onurluydum. Fena halde damarıma basmıştı ve ilk vaaz ettiğim sene biraz acı konuştum.

Bana Kel Şamil’in torunu demişti. Ben de cami kürsüsünden: Kel Şamil’in torunu olsam ne olacak. Tarihte o kadar tekerrürler var ki. Nuh’tan bir sürü Kenan doğmuş. Azer’den de İbrahim doğmuş.. dedim. O zaman için benim yaşımı başımı aşan bir sözdü bu. Yani Kel Şamil sanki Azeri bile olsa İbrahim doğarmış ondan. Beri tarafta öbürü Alvar İmamı Nuh bile olsa ondan da Kenan doğarmış manasına geliyordu bu sözler.

Bu onların rahatsızlıklarını iyice artırdı.

Bu durum Alvar imamı’nın vefatına kadar ki iki sene kadar devam etti. O vefat ettikten sonra bu rahatsızlık iyice arttı. Ben yine vaaz imkanı doğunca bu sefer: Arabanın altındakiler, araba gidince başları açıkta kaldı.. dedim. Onların bu rahatsızlığına reaksiyondu bu bende. Seyfeddin Efendi –Topkapı escort bayan olucak bu rezil bu hemen buradan gitsin.. diye ağırlığını koydu.

Halbuki babası -Buraya gelsin.. diye ısrar etmişti. Alvar İmamı’nın hatıralarıyla süslü o beldeden babamın ayrılışı benim çok ağırıma gitti. Babam bir kere imam olmuştu.

Yeniden köye dönmesi rençberliğe devam etmesi uygun olmazdı. Mecburen Artuzu diye küçük bir köye gitti. Orada imamlık yaptı. Daha sonra da Erzurum’a yerleşti. Babamın irdelenmesini, yadırganmasını, hazmedilememesini içimden atamadım.

Alvar İmamı’nın oğlunun babamı Alvar’dan ayırması bana çok dokunmuştu; ama ben bunu şimdiye kadar hiç açmamıştım. Çünkü o büyük zatlara karşı içimizde rahatsızlık olabilir diye. Halbuki olmaması lazım.

Topkapı Escort Bayan

Alvar imamı’nın yanındayken İstanbul’a gelip kurslardan birisine intisap edip çabuk vaiz olma arzusuyla kaçmaya teşebbüsümde de şimdi daha iyi anlıyorum çok öfkelenmiş.. Gitseydin paramparça olurdun.. demişti. O zatın bir kendi dairesine karşı kıskançlığının ifadesi veya redd-i müdahele ile Başkası karışmasın buna.

Sen bizim dairemiz içindesin.  gibi bir mülahazayla kendi dairesi adına beni korudu, iki; belki gelecek adına 0 zat ehi-i velayetti kaçıp gitmeyi düşündüğüm hizbin içine girseydim (Süleyman Efendi cemaatini kastediyor) bu hareketim bugünkü durumuma mani olabilirdi. O gün çocukluk hisleriyle bağlanırdım, şuur altı olurdu ve oraya kapılır giderdik.

Nurlara karşı korumuş gibi davrandı. Derdest etti ve huzurunda tuttu. Vefat edinceye kadar başka yere gitmedim; fakat o zaman da başka türlü durumlar oldu.

Bizim Gülen’le gerçekleştirdiğimiz nehir söyleşinin kısa bir bölümü, önce Zaman Gazetesi’nde, 1991 yılında tefrika edildi. Sonra da Küçük Dünyam adıyla kitaplaştı. Gazetede tefrika edildiği günlerde bir telefon aldım.

Muhatabım önce kendisini Hüseyin Kutlu olarak tanıttı; ardından da Gülen’in ifadelerinin hem Sadi Efendiyle olan kısmının hem de medreseden çıkarılma gerekçelerinin doğruyu yansıtmadığını ifade etti. Camia olarak Gülen’in ifadelerinden incindiklerini, eğer istenirse asıl gerekçenin kendileri tarafından kamuoyuna duyurulabileceğini, söyledi.

Çok üzüldüm. Fakat yapılabilecek bir şey yoktu. Sadece, yayınlanmış kısım için artık yapılabilecek bir şey yok; fakat tefrika edilen hatıralar kitaplaşacak olursa sizi rahatsız edecek bölümleri kaldırırım, dedim. Nitekim dediğimi yaptım, Gülen’in ağır ifadelerini, tefrika edildiğinde çok tenkit almış bazı bölümlerle birlikte Küçük Dünyam kitabına koymadım.

Telefonum çaldı; arayan gazeteci Elif Çakır’dı. Bana, Star Gazetesi’ndeki köşesinde, Fethullah Gülen’in küçük ihaneti başlığıyla yayınlayacağı yazının içeriği ile ilgili sorular sordu. Yukarıda aktardığım olayı söyleyerek başkaca bir bilgim olmadığını söyledim.

Sonra da, Gülen’i Erzurum’dan tanıdığını bildiğim bazı dostları arayarak konunun doğruluk derecesini öğrenmek istedim; Elif Çakır’ın bahsettiği olayın aynen vaki olduğunu ve bu olayın Erzurum’da çoklar tarafından bilindiğini söylediler.

Aşağıda ayrıntılarını aktaracağım, oldukça enteresan bu hikâye üzerine dün Nakip Efendi’ye telefonla ulaştım. Nakip Efendi 75 yaşında. Erzurum’da yaşıyor. Alvarlı Efe Hazretleri’nin hali hazırda hayattaki torunlarından ve Gülen’in de Kurşunlu Medresesi’nde; arkadaşı.

Gülen’in o yıllardaki medrese arkadaşlarından bir diğerini de Mehmet Nuri Yılmaz olduğunu aktardı Nakip Efendi. Alvari, Efe hazretleri bölgede hala etkisi ve sevenleri olan Allah dostu bir alim. Mutlaka okumuşsunuzdur Fethullah Gülen’in ‘Küçük Dünya kitabının ilk baskısında Alvarlı İmam başlığı altında genişçe bir bahis var.

Alvarlı Efe Hazretleri’nden büyük bir övgüyle bahsediyor Gülen, Gülen, Küçük Dünyam’da Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayattayken babası için evladım dediğini kendisi için de talebem dediğini anlatıyor. Ancak Alvarlı ailesi bunun mümkün olmadığını zaten kitapta bunun gibi pek çok çelişkinin olduğunu söylüyor.

Diyor ki Nakip Efendi: Gülen’in hocasına karşı yaptığı davranış sonucunda medreseden atılmak zorunda kaldığı halde meseleyi ki Erzurum’da neredeyse infial yaratmasına rağmen, biz gençliğine, cahilliğine verip affetmeye çalışmıştık yıllar sonra kendisini anlattığı kitabında bu kez de medreseden sanki kendisi ayrılmış gibi anlatmış.

Ayrıca ayrılma sebebini de çok sinsice Sadi Efendi’nin tecrübesizliğine ve saflığına ve aralarındaki anlaşamamaya bağlamış.

Kitap, gazetede yayınlanmaya başlayınca haberdar olduklarını söylüyor Nakip Efendi. Ve Alvarlı Efe Vakfı kurucusu ve aynı zamanda damatları olan Hattat Hüseyin Kutlu, Latif Erdoğan’la görüşerek Sadi Efendiyle ilgili yazılan kısmın hiç de Gülen’in yazdığı gibi olmadığını, düzeltilmesini’ istemişler. Gelelim Gülen’in gerçekte Kurşunlu Medresesi’nden ayrılma sebebine.

Alvarlı Efe vefat edince yerine oğlu Seyfettin Mazlumoğlu geçiyorı Seyfettin beyin büyük oğlu Sadi Efendi de Kurşunlu Medresesi’nde

felsefeci, Hattat Hüseyin Kutlu ile görüşmem gerekiyordu. Uzun uzun konuştuk. Kısa bir bölümünü sizlerle de paylaşayım:

“Zaman Gazetesi ’nde bu yazılar çıkmaya başlayınca ben de takip ediyorum tabi, sizi de tanımıyorum, ismen biliyorum. Konu Sad; Efendi faslına gelince, önce Sadi Efendi’nin tecrübesiz falan olduğunu söylüyor, sonra da oradan aramızda ihtilaf çıktı ayrıldım, diyor. Şimdi ben bu ihtilafın ne olduğunu biliyorum. O zaman size telefon açtım, Hoca mı böyle söyledi, sizin yorumunuz mu diye sordum, siz de hayır 0 ne söylediyse biz onu yazdık, dediniz.

Ya bu suçlamayı kaldıracaksınız ya da bu ihtilafın ne olduğunu ben kamuoyuna anlatacağım, dedim.

Şimdi bu ihtilafı ben ne zaman öğrendim; Seyfettin Efendi Hazretleri de geliyor zaman zaman 10 – 15 gün kalıyor. Ben bütün nüshalardaki ihtilafları kaydedip kendisine arz ediyorum. Böyle çalışmalara devam ediyoruz.

O sırada benim felsefe bölümünden sınıf arkadaşım Hüseyin O’nun yanına gidip geliyor. Bana birkaç tane kaset getirdi, İzmir’de Erzurumlu bir hoca efendi var, hitabeti falan çok güzel, dedi.

Ben ilk defa o zaman duydum Fethullah Gülen diye birisini. Dinledim, çok hoş bir tavır, bizim de Erzurum’a manen olan zafiyetimiz malum zaten. Sonra Efendi Hazretleri bir teşrifinde, nasıl bir mevzu olduysa ben işte İzmir’de bir vaiz varmış, Erzurumlu, dedim.

Kim, dedi. Fethullah Gülen deyince “Bırak o sahtekarı” dedi, aynen böyle. Tabi neden böyle dedin diyemeyiz, ama anlaşılır gibi değildi..

İşte ben bu olaylardan sonra  bu pis ilişkiler ağından uzaklaşmak istedim diye defalarca huncarca ve canice sikildim. İlk zamanlar çok üzülüp yıkılsamda şimdi escort Topkapı kızı olarak çok ama çok mutluyum..

Şimdilerde Topkapı escort bayan bulma platformunun en seksi azgın ve ateşli kızıyım.. Benden söylemesi bu tip soysuzlara karşı dikkatli olun..

Etiket yok

578 genel görüntüleme, 2 today

  

 • sahibe capa eskort kadinlar

  Beden Öğretmeniyim Öğrencimle Çapa Escort Gibi Seviştim

  Tarafından AÇIK 3 Aralık 2017 - 0 Yorumlar

  Öğrenci ile öğretmen cinsel ilişkileri sadece Amerika’da mı oluyor sanıyorsunuz? Eğer öyle sanıyorsanız kulak kabartın da birbirinden erotik seks hikayelerimi dinleyin beyler. Adım Hülya, 35 yaşında beden eğitimi öğretmeniyim ve bir Lisede çalışıyorum. Bekar ve azın bir milf olarak niteleyebilirim kendimi. Benim durumum genç ve çıtır sevmek galiba, cinsel ilişkilerimde liseli erkek aşığıyım ve yaşıtlarımla […]

 • suriyeli topkapi escort bayan arkadas

  Genç Suriyeli Topkapı Escort Fantezilerim Parmak Isırtıyor

  Tarafından AÇIK 30 Kasım 2017 - 0 Yorumlar

  Suriyeli Topkapı Escort Suriyeli çaresizliğim ve maddi ihtiyacım ile azgınlığım bir araya geldiğinde, işte bu şehir benden korkacak demiştim. Gerçekten de öyle oldu. İyi bir gözlemciyim, aynı zamanda cinsel yönelimlerim de hiç tahmin edemeyeceğiniz şiddette ve her türlü fanteziyi denemek istiyorum. Kimi kadınlar olgun erkeklerden hoşlanmaz, kimileri şişmanlardan.. Fakat ben her erkeğin hoşlanacak bir tarafını […]

 • vip topkapi bayan

  Hain Fetönün Alvar İmamı İle Seks Yapan Topkapı Escort

  Tarafından AÇIK 11 Aralık 2017 - 0 Yorumlar

  Fakat hakiki durum nedir? Kimse ya da normal halktan kimse bilemeyecekti belki.. Topkapı escort anlatıyor; Öncelikle o zamanlar cemaatin kirli yüzünü kesinlikle bilmiyordum ve fark ettiğim an cemaat ve cemaate dair ne varsa uzaklaştım.. Alvar İmamı’nın manevi ikliminde neşet ettim, böyle güzide bir ortamda yetiştim.. manasına gelen cümleleri hem sohbetlerinde, hem yazılarında hem de vaazlarında […]

 • escort topkapi

  Topkapı Escort

  Tarafından AÇIK 18 Aralık 2017 - 0 Yorumlar

  Kapağı açılmıştı ve insanın hiç zaman kaybetmeden şişeyi alıp kafasına dikesi geliyordu. Topkapı escort olan biteni anlamaya çalışsada anlayamıyordu.. O an kime uzatsa düşünmeden içerdi onu ki zaten o da birine ikram etmek üzereymiş izlenimi veriyordu o kadeh kaldırır edasıyla. Cevval gazeteciler.. Paranıza yazık olur! ifadesi sebebiyle servet değerinde olacağını düşündükleri bu zekâ boyasına, geçen […]

 • vip fatih capa topkapi escort

  Fatih Çapa ve Topkapı Escort Bayanlar İle Sıra Dışı Bir Gece

  Tarafından AÇIK 27 Ocak 2018 - 0 Yorumlar

  Özenle tasarlayarak sizlerin kullanımına sunmuş olduğumuz internet sitemizde birbirinden güzel, seksi ve bakımlı Fatih Çapa ve Topkapı escort bayanlar ile görüşebilir, onlarda bir gece geçirebilirsiniz. Kendi zevkinize ve arzunuza en uygun olan hatunu seçebileceğinizi, onun kişisel sayfasına bakabileceğinizi söyleyebiliriz. Fatih Çapa ve Topkapı escort internet sitesi olarak her bir bayana bir sayfa oluşturduk. Bu sayfada […]